Tuningbox je jednoduché a múdre riešenie

Tuningbox predstavuje možnosť doladenia výkonu motora bez zásahu do elektroniky a inštalácie motora čo predstavuje výhodu aj pre nové vozidlá resp. vozidlá v záruke.

Najnovšia technológia v praxi

Tuningboxy ako elektronické zariadenia sú vyrobené najnovšou mikrotechnológiou SMD a vybavené mikroprocesormi Atmel 16-20MHz. Tuningboxy sú naprogramované špičkovým programom zodpovedajúcim najnovším požiadavkám zákazníkov na výkon motora ale aj spotrebu paliva a je naďalej zlepšovaný neustálym vývojom.Takisto pripojenie je sprostredkované originálnou kabelážou aká sa používa v prvovýrobe.